Vrouwen in institutioneel Pensioen

Archief 2022

Verslag Jaarcongres 2022
23-07-2022


Nieuwsbrief juli 2022
05-07-2022


ViiP zorgt voor inhoudelijke verrijking van vrouwen in de pensioensector
28-04-2022


Algemene Ledenvergadering
19-03-2022


Solidair met vrouwen in oorlogssituaties - Internationale Vrouwendag
08-03-2022


Podcastserie Pensioen & Genderkloof van Netpar
25-02-2022


Vandena van der Meer-Gangapersadsing benoemd in ABP-bestuur
24-02-2022


Deelnetwerk 9 - Online sessie met Marian Spier over haar boek 
17-02-2022


Kabinet voorstander ‘Women on Company Boards’
Het kabinet is na 10 jaar voorstander van Europees richtlijnvoorstel om de onevenwichtigheid tussen vrouwen en mannen op de hoogste bestuursniveaus aan te pakken. In bijgaand artikel van de SER lees je wat dit betekent voor de bestaande wetgeving voor bedrijven ten aanzien van diversiteit in de (sub)top.
14-02-2022


Deelnetwerk 1 - Dilemma door Sandra Smits (Mens & Kennis)
09-02-2022


ViiP bestaat 20 jaar!
Tijdens het interactieve webinar “workshop Creatief Denken en Brainstormen” afgelopen januari zijn door jullie leuke en orginele ideeën voor het lustrum aangedragen. Deze ideeën willen wij graag samen met jullie verder uitwerken. We zijn daarom op zoek naar enthousiaste leden die mee willen helpen om een onvergetelijk lustrum te organiseren.
01-02-2022


Deelnetwerk 1 - SFDR & EU Taxonomy door Judith Boom en Renée Schellekens
13-01-2022