Vrouwen in institutioneel Pensioen

Deelnetwerken

Deelnetwerken

Om een laagdrempelig netwerk aan onze leden te bieden, is binnen onze vereniging een aantal deelnetwerken actief. Deze deelnetwerken vormen het hart van ViiP. De deelnetwerken zijn gemêleerd, zodat hierdoor een mooie kruisbestuiving ontstaat tussen onze leden die in alle disciplines werkzaam zijn. Het bestuur bewaakt de samenstelling van de deelnetwerken en zorgt voor een zo goed mogelijke balans in ervaring en deskundigheid, en tussen leden vanuit commerciële en niet-commerciële hoek. Een deelnetwerk telt gemiddeld 25 vrouwelijke deelnemers van verschillende disciplines. Een uitzondering hierop vormt het deelnetwerk voor vermogensbeheerders.

"Delen van kennis via deelnetwerken"

De deelnetwerken komen ongeveer 3 keer per jaar bijeen om kennis met elkaar te delen door een actueel onderwerp te bespreken. Binnen deze deelnetwerken is een schat aan kennis en ervaring beschikbaar. Wij zetten in op het vergroten van de kruisbestuiving, door het stimuleren van gezamenlijke deelnetwerkbijeenkomsten en het openstellen van bijeenkomsten van deelnetwerken voor andere leden buiten deze deelnetwerken.

Nieuwe leden kunnen aangeven of ze zich willen aansluiten bij een deelnetwerk. In dat geval wordt allereerst gekeken binnen welk deelnetwerk er nog plaats is, met inachtneming van de uitgangspunten zoals hierboven omschreven. Mochten alle deelnetwerken vol zitten, dan komt het nieuwe lid op een wachtlijst en wordt er bij voldoende nieuwe leden een nieuw deelnetwerk opgericht.

Activiteiten deelnetwerken:

 • Deelnetwerk 6
  06-03-2018
  Had met een aantal dames uit andere netwerken een zeer interessante bijeenkomst gehad bij Sweco Capital Consultants. Door Lilian ter Doest en haar collega’s is uit de doeken gedaan hoe beleggen in vastgoed in infrastructuur werkt en wat daarbij belangrijke aandachtspunten zijn.

 • Deelnetwerk 2
  12-12-2017
  Had een bijeenkomst over het onderwerp: VBDO-benchmark: vergelijking prestaties van pensioenfondsen op het gebied van verantwoord beleggen door Angélique Laskewitz, directeur van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.

 • Deelnetwerk 3
  30-10-2017
  Had een bijeenkomst met als thema “Zelfevaluaties DNB: van verplichting naar overtuiging”. Omdat we het een belangrijk onderwerp vinden heeft deelnetwerk 3 besloten deze bijeenkomst ook open te stellen voor de andere deelnetwerken. Dat was een goede keuze, want de bijeenkomst werd door ruim 40 vrouwen bezocht.

Heb je een presentatie die je wilt delen, dan kan dat per mail via secretariaat@viip.nl.