Vrouwen in institutioneel Pensioen

Deelnetwerken

Deelnetwerken

Om een laagdrempelig netwerk aan onze leden te bieden, is binnen onze vereniging een aantal deelnetwerken actief. Deze deelnetwerken vormen het hart van ViiP. De deelnetwerken zijn gemêleerd, zodat hierdoor een mooie kruisbestuiving ontstaat tussen onze leden die in alle disciplines werkzaam zijn. Het bestuur bewaakt de samenstelling van de deelnetwerken en zorgt voor een zo goed mogelijke balans in ervaring en deskundigheid, en tussen leden vanuit commerciële en niet-commerciële hoek. Een deelnetwerk telt gemiddeld 25 vrouwelijke deelnemers van verschillende disciplines. Een uitzondering hierop vormt het deelnetwerk voor vermogensbeheerders.

"Delen van kennis via deelnetwerken"

De deelnetwerken komen ongeveer 3 keer per jaar bijeen om kennis met elkaar te delen door een actueel onderwerp te bespreken. Binnen deze deelnetwerken is een schat aan kennis en ervaring beschikbaar. Wij zetten in op het vergroten van de kruisbestuiving, door het stimuleren van gezamenlijke deelnetwerkbijeenkomsten en het openstellen van bijeenkomsten van deelnetwerken voor andere leden buiten deze deelnetwerken.

Nieuwe leden kunnen aangeven of ze zich willen aansluiten bij een deelnetwerk. In dat geval wordt allereerst gekeken binnen welk deelnetwerk er nog plaats is, met inachtneming van de uitgangspunten zoals hierboven omschreven. Mochten alle deelnetwerken vol zitten, dan komt het nieuwe lid op een wachtlijst en wordt er bij voldoende nieuwe leden een nieuw deelnetwerk opgericht.

Agenda deelnetwerken:

Voor de komende periode staan de volgende bijeenkomsten gepland:

Datum Deelnetwerk Onderwerp & gast Locatie
16 oktober 2018 Deelnetwerk 1 IORP II volgt
29 oktober 2018 Deelnetwerk 3 Het individuele pensioencontract
(vooralsnog)
volgt
30 oktober 2018 Deelnetwerk 2 Customer journey
door Celeste de Quelerij van TKP
Restaurant ‘Halve Maen’
Sloterweg 1345
1066 CM Amsterdam

Geplande bijeenkomsten kunnen per mail worden aangemeld bij het secretariaat: secretariaat@viip.nl.

Leden ontvangen een (persoonlijke) uitnodiging voor de bijeenkomsten.

In het archief is een lijst opgenomen met de door de deelnetwerken georganiseerde bijeenkomsten vanaf 2017. Voor andere deelnetwerken een mooie inspiratie voor thema’s van nog te organiseren bijeenkomsten!

Heb je van een bijeenkomst een presentatie die je wilt delen, dan kan dat per mail via secretariaat@viip.nl.