Vrouwen in institutioneel Pensioen

Impressie Europese regelgeving op het gebied van informatieverschaffing over duurzaamheid

13-01-2022

Op uitnodiging van deelnetwerk 2 hebben Judith Boom en Renée Schellekens van NN IP donderdag 13 januari een presentatie gegeven over recente Europese regelgeving op het gebied van informatieverschaffing over de duurzaamheid van beleggingen. In het bijzonder zijn ze ingegaan op de Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) en de EU Taxonomy. De wetgeving stelt eisen aan verschillende type financiële marktdeelnemers, waaronder ook pensioenfondsen. Judith en Renée zijn ingegaan op de verschillende wetgeving en specifiek op de impact van de wetgeving op pensioenfondsen.

De belangrijkste punten op een rij:

  • EU Sustainable Finance Action Plan resulteert in verschillende nieuwe wetgeving en aanpassing van bestaande wetgeving, waaronder de EU Taxonomy en SFDR:
    • De EU Taxonomy is een EU breed “woordenboek” welke de criteria bevat om vast te stellen of een economische activiteit substantieel bijdraagt aan milieudoelstellingen. De eerste deadline vanuit deze wetgeving was 1 januari 2022. Verdere uitbreiding van de rapportageverplichtingen volgt tussen 1 januari 2023 en 2026.
    • SFDR moet bijdragen aan het verhogen van transparantie over duurzaamheid van beleggingen. Level 1 van SFDR is van kracht sinds maart 2021 en stelt vereisten op hoofdlijnen. Een verdere uitwerking volgt in “level 2 wetgeving” die uitgesteld is naar 1 januari 2023.
  • SFDR is meer dan alleen een “label” regime. Er moet inzicht gegeven worden in hoe duurzaamheidsfactoren worden meegenomen in de beleggingen. Zowel vooruitkijkend (in precontractuele informatie) als terugkijkend (in periodieke rapportages).
  • Ondanks het uitstel van SFDR level 2 zullen partijen al wel aan de slag moeten met het verzamelen van data over 2022.
  • Voor een pensioenfonds zullen de specifieke vereisten afhangen van de SFDR-classificatie van de pensioenregeling.

Er volgde een discussie of een pensioenfonds nog wegkomt met “opt-out” en een “artikel 6-classificatie” op het moment dat het fonds een duidelijk MVB-beleid heeft of het IMVB-convenant heft getekend. Ook werd er gesproken over de uitdaging van het verzamelen van data, zeker omdat veel data nog niet beschikbaar is. Tot slot, is er gesproken over de uitdaging dit goed aan de deelnemers over te brengen.

Voor meer informatie, kun je de presentatie bekijken.