Vrouwen in institutioneel Pensioen

Dilemma door Sandra Smits (Mens & Kennis)

09-02-2022

De eerste bijeenkomst van deelnetwerk 1 in 2022 was wederom (helaas) online via MS Teams. Het thema van deze bijeenkomst was Dilemma. Sandra Smits van Mens & Kennis heeft met ons in 1,5 uur gesproken over wat dilemma’s zijn, waar we ze tegen komen en hoe we deze kunnen onderzoeken. Na een sprekend voorbeeld van een gesprek dat Sonja Barend had met Gerard Spong kwam de discussie los. Een dilemma is te herkennen aan dat er geen ‘goed’ of ‘fout ’is. We spraken in kleine groepjes over onze persoonlijke, zakelijke en bedrijfswaarden.
Na het brainstormen over mogelijke dilemma’s in het kader van het Nieuwe Pensioenstelsel onderzochten we een van deze dilemma’s met de Ethische Toets. De Ethische toets bekijkt welke waarde gevolgd en geschonden wordt bij een dilemma, hoe de gevolgschade kan worden beperkt en wat de gevoelswaarde uiteindelijk is. Alle deelnemers waren het eens, deze ethische toets is een mooi instrument! Dit onderwerp hadden we nog verder uit kunnen diepen, maar de tijd liet dat helaas niet toe.
Voor leden die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp: neem een kijkje in bijgaande presentatie of neem contact op met Sandra Smits! .

Lees de presentatie