Vrouwen in institutioneel Pensioen

Hester Borrie

ViiP ging in gesprek met Hester Borrie, werkzaam bij NN Investment Partner, over de betekenis van het winnen van de Gouden Pump Award 2019.

Wat is je achtergrond?
“Ik heb een achtergrond in de financiële sector, waarvan 25 jaar in vermogensbeheer. Dit was altijd aan de commerciële kant, met nadruk op klanten. Daarvoor was ik actief in Corporate Finance en in het verre verleden zat ik aan de macro-economische kant. Bij NN IP ben ik sinds 2017 verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten richting institutionele en wholesale klanten.”

Hoe ervaren jullie het winnen van de Gouden Pump Award?
“We zijn heel erg trots op het winnen van de Gouden Pump Award 2019 en ontvingen positieve reacties van onze klanten die herkennen dat wij diversiteit en inclusie hoog in het vaandel hebben staan. Het was een sterk speelveld en doordat de Award uiteindelijk aan ons is toegekend door een professionele en onafhankelijke jury maakt het deze prijs nog begerenswaardiger.”

“Voor ons is diversiteit breder dan de man-vrouw discussie. NN IP is een internationaal bedrijf en daardoor cultureel heel divers. We vinden het ook belangrijk dat iedereen zich bij ons thuis voelt, en zich kan ontwikkelen zonder belemmeringen op het gebied van achtergrond, geslacht, religieuze overtuigingen of seksuele geaardheid. Er werken mensen met 36 verschillende nationaliteiten en de voertaal is Engels. De jury vond onze ‘Diversity of Thought’ benadering, dat ook integraal onderdeel is van ons beleggingsbeleid, onderscheidend. Deze aanpak heeft tot resultaten geleid. Zo bestaat de NN IP Management Board voor 40% uit vrouwen. Bij onze actieve beleggingsfilosofie helpen deze verschillende meningen, afkomstig van jonge mensen of mensen met een andere studie-achtergrond dan wat misschien meer voor de hand ligt in de financiële sector, bij de besluitvorming. Ook in ons duurzaam beleggingsbeleid kijken wij naar diversiteit bij de bedrijven waarin we beleggen, zoals de man-vrouw verhoudingen en de beloningsstructuur. Hierbij vinden we het belangrijk om zelf te analyseren wat bedrijven daadwerkelijk op het gebied van diversiteit doen en niet alleen te kijken naar wat in het jaarverslag staat. Met de uitkomsten gaan we vervolgens actief met ze in gesprek.”

“Diversiteit realiseren is een continue proces en vereist een krachtige aanpak. Eén persoon die anders is, gaat het verschil niet maken. En ook één persoon op de 10 gaat dit verschil niet maken. Belangrijk is om het momentum te creëren en dan door te pakken, want meer verscheidenheid leidt tot nog meer verscheidenheid. Deze Award is voor NN IP dan ook een extra stimulans om verder door te gaan met onze aanpak!”

Wat doe je zelf om diversiteit in te bedden in de organisatie?
“Ik steun initiatieven op het gebied van vrouwelijk leiderschap om zo vrouwen verder te helpen met hun carrière en bij het samenstellen van klantenteams wordt nadrukkelijk rekening gehouden met diversiteit.”

“Diversiteit is ook in de klantbediening heel belangrijk. Toen ik in de commercie begon zei iemand tegen mij: ‘Iedereen heeft zijn eigen publiek’. Daar ben ik het wel mee eens. Verschillende mensen en verschillende ervaringen kunnen inzetten is heel belangrijk vanwege de verschillende klantbehoeften. Bij NN IP werken wij vanuit een teamgedachte, waar je verbinding zoekt en de aanwezige kennis en kunde van het hele bedrijf kunt inzetten ten behoeve van de klant. Nadrukkelijk zoeken wij naar een win-win situatie en willen waarde toevoegen plaats van alleen het product verkopen. Dit ‘partnership werken’ maakt echt onderdeel uit van onze DNA.”

“Maak diversiteit ook bespreekbaar, zodat het onderdeel van de dagelijkse cultuur van de organisatie wordt, want met het alleen op de agenda zetten, red je het niet. Uiteindelijk zijn het de mensen die het moeten omarmen en ermee aan de slag gaan. Als wij nieuwe mensen zoeken, geven we het werving- en selectiebureau mee dat ze op zoek moeten gaan naar diversiteit en beoordelen de samenstelling van de long list van kandidaten. Wij vragen aan onze klanten wat zij van diversiteit vinden. Hierbij is het vaak effectiever om te vragen hoe anderen denken dat het zou kunnen of waar ze behoeften aan hebben dan om te zeggen hoe het moet.”

Wat ervaar je zelf als de voordelen van diversiteit?
“Gelukkig is er steeds meer aandacht voor bredere competenties. In het kader van diversiteit biedt dat ontzettend veel kansen voor vrouwen. Niet meer alleen de typische financiële mensen selecteren met een technische expertise die specialist zijn. Tegenwoordig wordt steeds meer gekeken of je kunt verbinden, goed kunt samenwerken en dat biedt enorme kansen voor mensen met andere competenties. Vrouwen, andere (culturele) achtergronden, andere leeftijden. Voor de financiële wereld is dat een goede zaak!”

“Met diversiteit krijg je een andere type besluitvorming, doordat je beschikt over andere, en daarmee bredere competenties. Ook creëert diversiteit meer innovatie, omdat er andere ideeën zijn. Hierdoor behaal je betere resultaten. Dat laatste is wellicht moeilijk aantoonbaar zonder nulmeting, maar ik durf dit wel te stellen.”

Wat zijn jouw (positieve en negatieve) ervaringen met diversiteit en ViiP?
“De financiële wereld was traditioneel gezien een conservatief mannenbolwerk. Toen ik begon was de diversiteit stukken minder dan nu. Als vrouw heb ik toen best wel hobbels ervaren; door mijn omgeving werd ik aangesproken omdat ik als vrouw fulltime werkte en tijdens interviews werden vervelende vragen gesteld. Gelukkig zie je dat inmiddels de diversiteit in de sector enorm verbeterd is. ViiP heeft daar een belangrijke rol in gespeeld en dit onderstreept jullie bestaansrecht. Decennia geleden was ik regelmatig de enige vrouw in een grote ruimte. Het leek mij toen vaak beter om er geen woorden aan vuil te maken, want ik meende toen nog niet dat dit zin zou hebben. Want wanneer je die ene op de 10 bent, waar moet je dan beginnen? Dit veranderde toen ik me realiseerde dat ik wel degelijk het verschil kon maken en ook zelf iets kon bijdragen aan diversiteit. Tijdens mijn eerste leidinggevende functie werd ik aangesproken door een collega in mijn team die me vertelde dat ik mijzelf moest realiseren dat ik een rolmodel was geworden en dat ze hoopte dat ik daar iets mee zou doen. . Zij heeft mij aan het denken gezet en dat was voor mij de ommekeer.”

“Je kunt een rolmodel zijn door het bespreekbaar te maken en geschikte vrouwen openlijk kansen te geven om carrière te maken. Hierbij is geschiktheid wel de eerste vereiste en niet het vrouw-zijn! Voor mij is er geen excuus als die gelijke geschiktheid er niet is.”

Heb je tips voor vrouwen die carrière willen maken?
“Als je er echt voor gaat, dan moet je je realiseren dat je prioriteiten moet stellen. Als je naast het krijgen van kinderen ook carrière wilt maken, dan moet je goed bedenken hoe je dat privé inricht. Dit moet je goed met het thuisfront uit onderhandelen. Carrière maken kost tijd, energie en aandacht, waarvoor je andere zaken zal moet opgeven. Dat geldt voor iedereen, ongeacht of je man of vrouw bent. Vrouwen kunnen wat afwachtend zijn. Wees ambitieus, ga er volledig voor, pak je kansen en laat je nergens door weerhouden. En als ze je te ambitieus vinden, dan zij dat maar zo. Iedere vrouw heeft net zoveel rechten om aan de tafel waar het zich afspeelt te zitten als iedere andere man.”

Wat zijn jouw persoonlijke doelen voor de toekomst?
“Ik heb veel plezier in het bouwen aan de business, het bedrijf succesvol maken en mensen aan te nemen en die kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen. Verder hoop ik nog een hele lange tijd door te kunnen werken en daarnaast natuurlijk dat er nog meer diversiteitsprijzen mogen volgen!”