Vrouwen in institutioneel Pensioen

Jaarcongres 2019

Dit jaar was het thema van het ViiP congres “Innovatief Verbinden: Verbinden is onze kracht, technologie daarbij een middel”. ViiP was dit jaar op 11 april te gast bij Achmea in Zeist. ViiP bedankt Achmea Pensioen Services en Achmea Investment Management voor de sponsoring van het congres.

Het congres werd weer goed bezocht. Er waren 120 vrouwen uit de pensioensector aanwezig. Op het programma stonden plenaire sessies en in subsessies werden innovatieve workshops gegeven.

Jaarcongres

De middag begon met de Algemene Ledenvergadering, die Marjon Brandenbarg als voorzitter van ViiP verzorgde. ViiP kan terugkijken op een goed jaar. De financiële situatie is gezond, het aantal leden is licht gestegen en de commissie Governance organiseerde succesvolle workshops. Gemiddeld organiseerden de deelnetwerken 3 bijeenkomsten dit jaar. Er was weer veel animo om deelnetwerken open te stellen voor andere leden van ViiP. Ook is er een nieuw deelnetwerk gevormd. ViiP heeft dit jaar met het ministerie van SZW gesproken over mogelijkheden voor het vergroten van participatie van vrouwen in besturen. Deze ideeën zijn meegenomen in een brief naar de Tweede Kamer. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd afscheid genomen van een bestuurslid. ViiP dankt Mila Hoekstra voor haar bijdrage en voor de verdere professionalisering van ViiP. Laura Rebel is verkozen als nieuw bestuurslid.

Jaarcongres

Na de Algemene Ledenvergadering verzorgde Bianca Tetteroo, lid van de Raad van Bestuur van Achmea, het welkomstwoord. Zij ging in haar welkomstwoord in op waarom Achmea destijds is opgericht: om mensen te verbinden en hen risico’s te laten delen.

Jaarcongres

Hierna ging Martijntje Smits in op de vraag “Maakt technische innovatie mensen eenzamer of kan innovatie ook verbinden?”. Martijntje is filosoof, ingenieur en innovatiedenker. Ze gaf aan dat technologie kan verbinden, maar dat dit ook verbinding kan bemoeilijken. Hierbij spelen twee fundamentele menselijke drijfveren een rol: geborgenheid (gemeenschap) en separatie (individu). Bij de verbindende kracht van technologie is het belangrijk om het proces in de gaten te houden en het proces zo inclusief mogelijk te maken.

Jaarcongres

Hierna waren drie innovatieve workshops georganiseerd. Roel Moradi en Zenno Cornelisse verzorgde een workshop over het bereik en de activering van pensioendeelnemers door het presenteren van het initiatief Kandoor, waar mensen gratis op weg geholpen worden met hun financiële vragen.

Jaarcongres

Hiernaast verzorgde Tjandra Onken een workshop over pensioen met hoofd en hart, verbinden in tijden van verandering. Deze workshop bood een geheel andere kijk op pensioenen en klantgerichtheid.

Jaarcongres

Ook konden deelnemers van het congres kiezen voor een workshop in de vorm van een escape room genaamd gamification in de boardroom, verzorgd door Achmea Pensioen Services.

Jaarcongres

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW sprak ViiP toe in een videoboodschap waarbij ze het belang van diversiteit benadrukte.

Hierna was het tijd voor de uitreiking van de Gouden Pump Award 2019. ViiP reikt om het jaar de Gouden Pump Award uit aan een organisatie die aantoonbaar werk maakt van de benoeming van vrouwen in besturen, op toezichthoudende en managementposities in de pensioenwereld.

Jaarcongres

We kijken als bestuur, zowel het oude als het nieuwe bestuur, terug op een geslaagd congres.

Jaarcongres