Vrouwen in institutioneel Pensioen

Jaarcongres 2018

Op 12 april hadden we weer het jaarlijkse congres, met als thema “Duurzaamheid van pensioen, mens en maatschappij”. Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) was de sponsor, waarbij MN in Den Haag de gastheer was. Evenals voorgaande jaren was het een goed bezocht congres, er waren 110 leden aanwezig. Ze waren getuige van een goedgevuld programma waarin vanuit verschillende invalshoeken gekeken werd naar het thema duurzaamheid: duurzaam beleggen, duurzaamheid en de maatschappij, duurzame inzetbaarheid op werkgebied en daarop voortbordurend duurzaamheid van jezelf.

Jaarcongres

Zoals gebruikelijk werd het congres vooraf gegaan door de Algemene Ledenvergadering. ViiP kan evenals in 2017 terugkijken op een goed jaar. De financiële situatie is gezond, het aantal leden is gestegen en er werden veel activiteiten georganiseerd. De deelnetwerken zijn actief en met het openstellen van sommige deelnetwerkbijeenkomsten is echt een nieuwe mogelijkheid ontstaan om breder en nader kennis te maken met onderwerpen en leden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden Mila Hoekstra en Larissa Gabrielse voor een nieuwe periode herbenoemd. Zij gaan ook de komende vier jaar weer graag actief aan de slag met de bestuurstaken van ViiP. Na de Algemene Ledenvergadering opende Marjon Brandenbarg, voorzitter van ViiP, het congres en gaf het woord aan Inge van den Doel, directeur van PMT. Zij wees er op dat duurzaamheid nog lang niet vanzelfsprekend is. Net zo min als het vanzelfsprekend is dat vrouwen in pensioenfondsbesturen opereren. Echter dat moet ons er niet van weerhouden om op de ingeslagen weg verder te gaan. Je ziet dat een sector als de metaal die een forse CO2 uitstoot kent, zich steeds meer richt op de energietransitie en duurzame ontwikkeling. Er vinden dus wel degelijk veranderingen plaats. Dat geldt ook voor de positie vrouwen inde pensioensector. Inge verwacht dat er de komende jaren – al dan niet met wettelijke steun – grote stappen gezet zullen worden.

Jaarcongres 2018

De volgende spreker was Karlijn van Lierop, Director Responsible Investment bij MN. Karlijn heeft een CV dat geheel gekenmerkt wordt door verantwoord beleggen en ging in op het waarom, hoe en wat van verantwoord beleggen. Zo liet ze zien dat duurzaamheid en een goed rendement hand in hand kunnen gaan. Het gaat bij verantwoord beleggen niet alleen om het voorkomen van negatieve maatschappelijke gevolgen, maar ook echt bijdragen aan duurzame oplossingen. Dat kan op verschillende manieren: van uitsluiting van bedrijven in de beleggingsportefeuille, ESG-integratie in het gehele selectieproces, tot aan actief aandeelhouderschap en impact beleggingen. Het is aan het pensioenfonds om een manier te kiezen die past bij de identiteit van het fonds. Karlijn benadrukte dat de pensioensector een daadwerkelijke bijdrage kan leveren aan een meer duurzame samenleving.

Jaarcongres 2018

Die duurzame samenleving was het onderwerp van de derde spreker. Op inspirerende wijze hield Herman Wijffels het congres voor hoe de overgang naar een duurzame samenleving er gaat komen. Hij schetste een beeld van de toekomstige maatschappij waarin we voor een groter deel zelfvoorzienend worden, waarin de regionale economieën groeien en waarin we minder fossiele grondstoffen verbruiken en veel meer hergebruiken. Herman Wijffels heeft een positief beeld van de toekomst. De komende decennia staan volgens hem in het teken van de transitie naar een economie die gebaseerd is op circulaire principes. Die transitie is niet meer te stoppen. Ook voor de pensioensector ziet hij een belangrijke rol weggelegd, waarin ook pensioenfondsen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen en moeten nemen. Na een korte pauze was het woord aan Tessa Kuipers, Health manager Gezond Werken bij Achmea. Zij liet aan de hand van diverse voorbeelden zien hoe een organisatie als Achmea omgaat met duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers. Bedrijven kunnen werknemers stimuleren om een gezonde leefomgeving overdag, je werk, ook daadwerkelijk te gebruiken. De insteek daarbij is dat je mensen niet dwingt, maar dat je je richt op mensen met een positieve houding op (persoonlijke) vitaliteit, die wel wat inspiratie en ondersteuning kunnen gebruiken. Tessa gaf aan dat het vooral belangrijk is dat mensen zelf de regie houden, zij maken de keuzes. Het is de rol van het bedrijf om het maken van goede keuzes (meer bewegen, gezonder eten, geestelijke rust) te faciliteren. Dat gaat niet vanzelf, maar Tessa liet zien dat het wel degelijk kan. Tot slot liet Eveline Brandt, eigenaar van een centrum voor Mindfulness, ons aan de hand van een paar eenvoudige mindfulness oefeningen zien, hoe we onze geest op zijn tijd rust kunnen geven. Door deze oefeningen kunnen we de focus leggen op het hier en nu in onze omgeving. Een gezonde geest in een gezond lichaam blijft tenslotte de basis voor een duurzaam leven.

Na afloop kon iedereen tijdens de borrel op ontspannen wijze netwerken en inspiratie opdoen. We kijken als bestuur terug op een geslaagd congres.