Vrouwen in institutioneel Pensioen

Jaarcongres 2016

Donderdag 22 april was het weer zo ver; het jaarcongres van ViiP, dit keer in Zeist waar PGGM de gastvrijheid verleende aan ruim 120 vrouwen uit de pensioensector. Het thema was ”Maak het verschil” en de bijdrage van de sprekers en panelleden liet zien hoe zij daar invulling aan geven. Ieder op zijn of haar eigen wijze.

Maar allereerst was er de jaarvergadering, waar Larissa Gabrielse de aanwezigen door heen loodste. De vele initiatieven in 2015, zoals bijvoorbeeld de workshops en de activiteiten in de deelnetwerken laten zien dat er een groeiende belangstelling vanuit het veld is voor ViiP. De financiële situatie is gezond en dat geeft voor de komende jaren zeker meer ruimte om nieuwe initiatieven te nemen. Zo gaan we bekijken of er samenwerking mogelijk is met het andere netwerk in onze branche, WIFS. Bestuurlijk werd Marijke Colly herbenoemd en namen we afscheid van Irene Vermeeren. Gezien de komende periode met te verwachten bestuurswisselingen zijn Marjon Brandenbarg en Angelique Joosen allebei verkozen als nieuw bestuurslid.Na dit officiële gedeelte kon Marijke het congres openen en allereerst Else Bos, CEO van PGGM, het woord geven. Else verwelkomde iedereen en liet heel persoonlijk zien wat voor haar het verschil maakte. Niet aanpassen aan de anderen, maar dicht bij jezelf blijven.

Daarna was het de beurt aan Annemarie Jorritsma . Wat volgde was een sprankelende presentatie van een vrouw die haar sporen verdiend heeft en nu als kwartiermaakster van TOP Vrouwen maar 1 doel heeft en dat is meer vrouwen in bestuur en raden van toezicht. Zij ziet geen glazen plafond, maar een plafond van grijze mannen! Annemarie is niet tegen een eventueel quotum, want ze ziet zo weinig progressie in de participatie van vrouwen in de boardroom. Maar liever niet. Dus actief aan de slag om de doelstelling te halen, waarbij bedrijven van elkaar kunnen leren, zoals zij toelichtte met voorbeelden van bijvoorbeeld Dow Chemicals.

De volgende bijdrage kwam van Hedda Renooij, secretaris Pensioenbeleid bij VNO-NCW MKB Nederland. Hedda toonde aan dat door veelvuldig overleggen en goed inzicht hebben in wat de verschillende stakeholders drijft de kans van een pensioensucces vergroot wordt. Geen sinecure voor een organisatie zoals VNO NCW, waar lang niet alle bedrijven dezelfde mening hebben. Hedda nam ons mee naar het overleg zoals dat in de SER en STAR geschiedt. Open en transparant liet zij haar dilemma’s zien en hoe ze daar mee omgaat. “Ik heb 15 jaar als adviseur gewerkt en daardoor goed contact gehad met de achterban. Nog steeds hou ik dat contact, ook met degene die een andere mening of achtergrond hebben. Goed contact met een breed netwerk is eigenlijk van levensbelang in mijn functie.” En zo maakt Hedda het verschil! Zij stimuleert daarbij de zaal door dat samenwerken binnen ViiP verder uit te nutten, met als doel het vertrouwen in het pensioendossier terug te krijgen.

En dan volgt er een inspirerende presentatie van Philip Wagner, hoogleraar economie en ondernemer. En over die laatste professie heeft hij een duidelijk mening; er is veel te weinig ondernemerschap in Nederland, vooral als vaardigheid om in deze economische markteconomie groei weer terug te krijgen. Ondernemen moet je leren en dat kan ook gevolgen hebben voor de pensioenwereld. Want volgens Philip heeft de post-industriële burger geen vaste baan meer en zal het inkomen uit loon afnemen. Met als gevolg ook een andere basis voor de premieheffing. Volgens hem moeten we het verschil maken door het pensioenstelsel breder toegankelijk te maken dan alleen voor inkomen uit een arbeidsovereenkomst en daardoor zorgen dat straks iedereen toch een pensioen kan hebben. Want dat is overduidelijk, daar moet niet aan getornd worden.

Een van de initiatieven uit de afgelopen jaren was het ambassadeurschap, waar iconen uit het pensioenveld ViiP extra ondersteunen, zowel collectief als adviseur, maar ook individueel als er behoefte aan is. In het laatste deel van de plenaire bijeenkomst waren er 3 ambassadeurs, Peter Borgdorff, Toine van der Stee en Willem Jelle Berg, aanwezig om hun visie op wat nu het verschil maakt te geven. Bibi de Vries leidde deze discussie op de haar zo bekende uitdagende wijze. De vragen uit de zaal gaven daarbij ook aan dat de meningen niet zo zeer verdeeld zijn en dat we graag gebruik maken van een kruiwagen als het kan. Drie vrouwen zijn direct aan deze ambassadeurs gekoppeld. Volgend jaar zullen we zien wat daar het effect van is.

Na afloop kon iedereen tijdens de borrel netwerken en inspiratie opdoen. We kijken als bestuur terug op een geslaagd congres, waar met positieve energie vanuit de leden ViiP verder invulling kan geven aan haar missie om vrouwen in de institutionele pensioenwereld te verbinden, opdat zij elkaar vinden, stimuleren en inspireren. Met daardoor een bijdrage aan een grotere man-vrouw diversiteit in brede zin in de institutionele pensioenwereld.