Vrouwen in institutioneel Pensioen

Verslag: Commissie Governance

Op maandag 18 januari 2016 heeft de commissie Governance op hoge hakken 2.0 een bijeenkomst georganiseerd voor aankomende, vrouwelijke pensioenfondsbestuurders en intern toezichthouders.
In de vorm van een workshopcarrousel vonden er 3 workshops plaats waarin op een interactieve manier verschillende aspecten aan bod kwamen waarmee je te maken krijgt als je ambities hebt als bestuurder of toezichthouder.
Bovendien waren er ervaren bestuurders en toezichthouders aanwezig die graag als mentor de talenten met kennis en ervaring willen bijstaan.

In een mum van tijd kwamen er 20 aanmeldingen binnen voor de drie verschillende workshops

  • CV, opleiding met doe een pitch/sollicitatiegesprek:
    Deze workshop was bedoeld om de deelnemers voor te bereiden op het gebied van CV opstellen, een aantrekkelijke pitch maken en welke opleidingen van belang zijn voor de functie van bestuurder of intern toezichthouder. In deze workshop nodigde Ingrid Reichmann de deelnemers uit om spontaan een pitch te doen waarna feedback werd gegeven. Vervolgens ging Ingrid nader in op relevante zaken in een CV en hoe bouw je een story line.
  • Toetsingsgesprek DNB:
    in deze workshop werd aandacht besteed aan de eisen die aan een bestuurder of toezichthouder worden gesteld. Daarnaast nam Susanne Sikkema ons mee in haar gesprek met DNB. Voor de dames die dat wilden was er nog de mogelijkheid om in een rollenspel een gesprek te oefenen.
  • In gesprek gaan met een ervaren bestuurder en toezichthouder:
    in deze workshop gingen Cathrin van der Werf, voorzitter bestuur Bpf schilders, en Francis van Bergenhenegouwen, vice-voorzitter Opfs UMG (als niet uitvoerend bestuurder, dus als intern toezichthouder) in dialoog met de deelnemers. De ervaringen van de bestuurder en intern toezichthouder werden gedeeld en veel vragen gesteld.

Uit de na afloop gehouden evaluatie bleek dat de meeste aanwezige dames tevreden tot zeer tevreden waren over de bijeenkomst. Het stellen van vragen, de grootte van de groepen en het interactieve karakter werden als prettig ervaren.
Meer tijd per workshop (2 in plaats van 3) en onderscheid in meer en minder ervaring werden vermeld als mogelijke verbetering. Daarnaast hebben we de wens genoteerd voor Boardroom Dynamics.

Na de plenaire afsluiting en borrel zien we terug op een geslaagde middag die zeker vervolg gaat krijgen en waarin bovenstaande opmerkingen een plaats zullen krijgen.