Vrouwen in institutioneel Pensioen

Gouden Pump Award 2015

Gouden Pump

Stichting Pensioenfonds ABP winnaar ViiP Gouden Pump Award 2015

De Award is uitgereikt op het jaarcongres van netwerkorganisatie Vrouwen in institutioneel Pensioen (ViiP).

Het is de derde keer dat ViiP de Gouden Pump Award uitreikt. Eerdere winnaars waren TKP Investments en Robeco.

Uitreiking Gouden Pump Award 2015
Uitreiking Gouden Pump Award 2015

De Gouden Pump Award is bestemd voor een organisatie die aantoonbaar werk maakt van de benoeming van vrouwen in besturen, op toezichthoudende en managementposities in de wereld van institutionele pensioenen. De Jury bestaat uit Sybilla Dekker, voorzitter Stichting Talent naar de Top, Sandra Smits, Mens&Kennis en voormalig voorzitter ViiP, Hester Borrie, lid raad van bestuur Robeco, Ton Annink, secretaris-generaal Ministerie SZW én Roelie van Wijk, algemeen directeur TKP Investments.

De Jury complimenteerde de winnaar ABP met hun ‘can do’ mentaliteit, waardoor het pensioenfonds in korte tijd veel resultaat op diversiteit heeft laten zien. Het ABP kent zowel een vrouwelijke bestuursvoorzitter als vice-voorzitter én het pensioenbureau wordt geleid door een vrouw. Ook heeft het ABP een groei van vrouwen in het verantwoordingsorgaan en raad van toezicht gerealiseerd onder andere door middel van voorkeurstemmen in diverse gremia. Dit maakt het ABP een voorbeeld voor de sector.

Ook ten aanzien van de andere 5 genomineerden sprak de jury haar waardering uit over hun diversiteitsbeleid en het behaalde resultaat. Zo is het beleid van het kleinere Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars duidelijk gericht op het creëren van een afspiegeling van hun deelnemersbestand. Pensioenuitvoerder MN en verzekeraar Delta Lloyd geven beiden op zeer professioneel wijze uitvoering aan hun diversiteitsbeleid. De jury roemde tevens de Pensioenfederatie en executive search bureau Partners-at-Work voor hun werk binnen de pensioensector. Beide organisaties maken zich -ieder op eigen wijze- hard voor diversiteit en zijn daarmee grote beïnvloeders binnen de sector.

De Gouden Pump Award sluit aan bij het streven van ViiP naar een grotere zichtbaarheid van vrouwen in de pensioensector. Het aandeel van vrouwen in besturen, toezichtsorganen en beleidsbepalende functies in de sector is slechts 10%. Wat ViiP betreft moet dat percentage naar minimaal 30%. Organisaties en besturen met een evenwichtige personeelsopbouw zijn aantoonbaar innovatiever en slagvaardiger, kunnen beter omgaan met verandering, benutten meer potentieel, hebben meer voeling met de markt en zijn succesvoller. Alle reden voor een actief diversiteitsbeleid v/m.

Leden van ViiP zijn werkzaam in de pensioensector bij pensioenfondsen, pensioenuitvoerders, pensioenverzekeraars en hun adviseurs. Kijk voor meer informatie over ViiP en de Gouden Pump Award op www.viip.nl

Voor meer informatie:
Irene Vermeeren 06-46122158 of Irene.Vermeeren@bakermckenzie.com (bestuurslid ViiP en tevens Commissie Gouden Pump Award).

In het nieuws
Lees meer op www.pensioenpro.fd.nl
Pensioen Pro
Bron: PensioenPro