Vrouwen in institutioneel Pensioen

Nieuws 2023

Nieuws

ViiP, haar leden en het thema diversiteit verschijnen regelmatig in de media. Onder Nieuws staan de nieuwsbrieven van ViiP en zijn journalistieke berichten over ViiP, haar leden en diversiteit in de pensioensector terug te vinden.


Interview SER Topvrouwen met Marjon Brandenbarg
Gendergelijkheid legt een duurzame basis voor positieve verandering en dus zetten vrouwen zich in om een beweging binnen hun sector op gang te brengen. Anouk Creusen, directeur van expertisecentrum 75inQ, wil de energiesector van binnenuit veranderen door zich in te zetten voor gendergelijkheid én duurzame energie. ViiP-bestuurder Marjon Brandenbarg ijvert voor meer vrouwen op beleidsbepalende posities om zo de kwaliteit binnen de pensioensector te verhogen.
15-01-2023