Vrouwen in institutioneel Pensioen

Implementatie van het nieuwe pensioenakkoord: op gespannen of gezamenlijke voet?

01-07-2021

In deze sessie neemt Guurtje Wolters ons mee in de mogelijkheden om de perspectieven en belangen van sociale partners, fondsbesturen en uitvoeringsorganisaties te verbinden.

Guurtje Wolters is organisatiepsycholoog. Als partner bij Mens&Kennis begeleidt zij o.a. besturen, raden van toezicht en uitvoeringsorganisaties bij het reflecteren op het eigen gedrag, leiderschap, de onderlinge samenwerking en besluitvormingswijze.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Nienke Bouman (nienke.bouman@achmea.nl) of Emma Weeder (emma.weeder@ubs.com)

We ontmoeten jullie graag op 1 juli!

Hartelijke groet,

Emma en Nienke

Met vriendelijke groet,
Bestuur ViiP