Vrouwen in institutioneel Pensioen

Eigenrisicobeoordeling

18-05-2021

Hoewel een echte bijeenkomst helaas nog even op zich laat wachten hebben we weer een leuk en nuttig onderwerp om met jullie te bespreken.

Adraudis Santos en haar collega Erik Beckers zullen ons op 18 mei van 16:00-17:30 uur inzicht geven in de Eigenrisicobeoordeling die pensioenfondsen allemaal zullen moeten gaan doen binnen de IORP II regelgeving.

Met het oog op de kruisbestuiving tussen de deelnetwerken kunnen ook andere ViiP-leden zich hiervoor aanmelden.

Mochten jullie willen deelnemen dan kun je je aanmelden bij Nienke Bouman nienke.bouman@achmea.nl of Emma Weeder emma.weeder@ubs.com

Samenvatting van het onderwerp en introductie van onze sprekers
Pensioenfondsen dienen sinds begin 2019 te voldoen aan IORP II. Regelgeving die vanuit een Europese richtlijn vertaald is in Nederlandse wetgeving. Bij IORP II denken veel pensioenfondsen direct aan de inrichting van de nieuwe sleutelfuncties, met specifieke posities voor risicobeheer, actuariaat en interne audit. Vorig jaar zijn deze sleutelfuncties bij DNB ingediend en vervolgens getoetst. Naast de sleutelfuncties is er vanuit IORP II echter nog een nieuw instrument voor pensioenfondsen bijgekomen: de Eigenrisicobeoordeling (ERB).

Belangrijk is dat het bestuur uitgaat van wat het pensioenfonds al beschikbaar heeft en hier vervolgens een challenge op uitvoert. Een pragmatische aanpak lijkt dan ook zeker mogelijk voor de ERB, maar hoe ziet dat eruit? Adraudis en Erik vanuit First Pensions nemen jullie hier graag in mee.

Presentators
Adraudis Santos
Adraudis Santos werkt sinds 2017 bij First Pensions en adviseert pensioenfondsen vanuit risicomanagement rapportages en ten aanzien van de vervuller werkzaamheden.

Erik Beckers
Erik Beckers is senior risk manager bij First Pensions en is daarnaast directeur business development.  Erik is meerjarig (bijna 10 jaar) als adviseur en vervuller t.a.v. integraal risicomanagement bij meerdere pensioenfondsen betrokken.