Vrouwen in institutioneel Pensioen

Bijeenkomst Deelnetwerk 1: Stellingen over het Pensioenakkoord

06-10-2021

De derde online bijeenkomst van ViiP deelnetwerk 1 vond plaats op woensdag 6 oktober. Met uiteindelijk 7 dames, een groot deel van de leden was elders aanwezig bij het jaarcongres van de Pensioenfederatie, hebben we een aantal stellingen over het Pensioenakkoord besproken.

Na stemming op de 10 ingebrachte stellingen bespraken wij de stellingen met de meeste stemmen:

  • “Invaren kan leiden tot onevenwichtige verschuivingen van risico’s. Compensatie daar van veroorzaakt uitdagingen aan de onderhandelingstafels van sociale partners.”
  • “Het nieuwe pensioenstelsel is niet uitlegbaar”
  • “Onderzoek van risicobereidheid onder deelnemers is een farce”

Bij het bespreken van deze laatste twee stellingen bespraken we direct een van de andere stellingen:

  • “Er wordt teveel geld uitgegeven voor advisering en inrichting n.a.v. Pensioenakkoord”

Als gevolg van het enthousiasme wilden de leden toch ook de volgende stelling behandelen:

  • “Het Pensioenakkoord pakt nadelig uit voor vrouwen”

We kijken terug op een mooie sessie. Wil je meer weten over dat wat er besproken is? Neem dan contact op met een van de coördinatoren.