Vrouwen in institutioneel Pensioen

Activiteiten

Activiteit

Om vrouwen in de pensioenwereld met elkaar te verbinden, verzorgt ViiP voor haar leden verschillende activiteiten.

Elk jaar organiseren wij in het voorjaar een congres met hieraan voorafgaand de Algemene Ledenvergadering en in het najaar een borrel met voorafgaand een inhoudelijk programma.

Daarnaast worden diverse activiteiten georganiseerd zowel binnen de deelnetwerken als daarbuiten. Zie de activiteitenkalender voor onze eerstvolgende activiteiten.

Voor onze activiteiten maakt ViiP gebruik van sponsoring. Daarbij wordt er geen geld ontvangen, maar worden faciliteiten aangeboden door de sponsoren in de vorm van locaties, organisatorische ondersteuning en catering.

 


Volgende activiteiten:

10-09-2018
NN IP Investment Game
11-10-2018
Herfstborrel 2018
29-10-2018
Het individuele pensioencontract

Plaatsgevonden activiteiten:

19-06-2018
Omgekeerd gemengd bestuursmodel
18-06-2018
Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen
11-06-2018
Commissie Governance op Hoge Hakken 2.0
12-04-2018
Uitnodiging: ViiP Jaarcongres
19-03-2018
Implementatie AVG